Forum Gerçek

Forum Gerçek (http://www.forumgercek.com/index.php)
-   Üniversitelerimiz (http://www.forumgercek.com/forumdisplay.php?f=589)
-   -   Mustafa Kemal Üniversitesi| Hatay (http://www.forumgercek.com/showthread.php?t=69031)

Nazlı 28.10.10 20:35

Mustafa Kemal Üniversitesi| Hatay
 

10.11.1992 tarihinde faliyete geçmiş olan Mustafa Kemal Üniversitesi, kurulduğunda bir yüksekokul ve iki meslek yüksekokulundan ibaret üç birimden oluşmuş olup, Üniversitemiz 18 yılda 33 birimli eğitim-öğretim ve bilim kurumu haline gelmiştir.


Bu kurumlar içinde;
 • 12 Fakülte
 • 4 Enstitü
 • 5 Yüksekokul, 1 Konservatuar
 • 15 Meslek Yüksekokulu
 • Araştırma ve Uygulama Merkezi

aktif durumda olup, 2 Fakülte henüz faliyete geçmemiştir.

2009-2010 öğretim yılı itibariyle üniversitemizde 947 akademik, 623 idari personel olmak üzere toplam 1570 personel ve 24900 civarında öğrencimiz bulunmaktadır. Geçen öğretim yılında üniversitemizden 3437 öğrenci mezun olmuş olup, 2009-2010 öğretim yılında ÖSYM tarafından 8288 yeni öğenci üniversitemiz ailesine katılmıştır.

Üniversiteler, bilimsel araştırma ve çalışmaların rahatça yapılabildiği, düşüncelerin özgürce tartışılabildiği çağdaş kurumlardır. Üniversitemiz tüm yönetici, öğretim elemanları, öğrencileriyle ve öğretimim gerektirdiği teknolojiyle çağdaş bir üniversite olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Yüce önder Atatürkün adını taşıyan üniversitemizde Atatürkün ilkelerinden ayrılmadan üniversite gençliğinini; yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, özgüvenli, girişimci, ileri görüşlü, tarihini ve kültürünü özümsemiş evrensel değerlerini benimsemiş bireyler yetiştirmek en büyük hedefimizdir.

Vizyonumuz

Evrensel değerleri benimsemiş, Atatürk İlkelerine ve Cumhuriyet Devrimlerine bağlı, toplumla bütünleşen, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yapan, sürekli gelişmeyi hedefleyen, yenilikçi yöntemleri uygulayan, bunları yaşam boyu kullanma becerisi gösteren, çağdaş vatandaş sorumluluğu taşıyan bireyler yetiştiren, ayrıca Türkiye’nin yakın komşumuz olan Ortadoğu Ülkeleri’nce de her alanda örnek alınacak uluslararası bir Üniversite olmak, Komşu Ülkelere de açılmak, eğitim-öğretim, bilimsel, kültürel, sağlık, turizm, sanayi, tarım, ticaret vb. alanlarda işbirliğini geliştirerek, bölgenin çekim merkezi olmak.
Misyonumuz

Ulusal kimliğimizi koruyarak, Üniversitemize adını veren “Mustafa Kemal”e yakışır bir üniversite olmak; Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Devrimleri ışığında, çağdaş eğitim- öğretim yapmak, yenilikçi, akla dayalı, sorgulayıcı, yaratıcılığı-innivasyonu geliştiren, multidisipliner çalışmaya açık, kaynakları etkin kullanabilen, yarışmacı ve laik demokratik Cumhuriyet’e hukukun üstünlüğüne inanan, insan hak ve hukukuna saygılı, doğmalardan uzak, ülkenin birlik ve bütünlüğünü koruyan insanlar yetiştirmek.

Üniversitemizin üst düzeyde bilim adanı kadrolarını oluşturarak, yapılacak AR-GE çalışmaları ile bileme ve teknolojiye katkı yaparak toplumun gelişmesini destekleyerek ulusal ve uluslararası alanda yer almak.

Bulunduğumuz bölgenin yerel sorunları ile yakından ilgilenmek, halkla iletişimi geliştirerek toplumun sorunlarının çözümüne ve toplumsal gelişime katkıda bulunmak, ayrıca Hatay İli’nin coğrafi konumunun da sağladığı olanakları dikkate alarak Ortadoğu Ülkelerini de içine alan, bilimsel, kültürel, sosyal ve çeşitli hizmet sektörüne yönelik çalışmaları üst düzeye çıkarmak.

Bu sonuçları elde edebilmek, sürdürebilmek ve geliştirmek için gereken çok iyi ve güncele doğru yenilenen dinamik bir alt yapı ve yenilenebilen, uzman idari kadroları oluşturmak.

Fakülteler :Eğitim Fakültesi :


Fakültemizde Lisans Düzeyinde Öğrenci Alan Programlar


 • Sınıf Öğretmenliği A.B.D. (I. Öğretim)
 • Sınıf Öğretmenliği A.B.D. (II. Öğretim)
 • Türkçe Öğretmenliği (I. Öğretim)
 • Türkçe Öğretmenliği (II. Öğretim)
 • İngilizce Öğretmenliği (I. Öğretim)
 • İngilizce Öğretmenliği (II. Öğretim)
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği (I. Öğretim)
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği (II. Öğretim)
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (I. Öğretim)
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (II. Öğretim)
 • Özel Eğitim Bölümü (I. Öğretim)
 • Resim-İş Öğretmenliği (I. Öğretim)


Fakültemizde Yüksek Lisans Düzeyinde Öğrenci Alan Programlar


 • Sınıf Öğretmenliği
 • Türkçe Öğretmenliği
 • İngilizce Öğretmenliği

Fen ve Edebiyat Fakültesi
3837 Sayılı Kanunla kurulan üniversitelerden biri olan Mustafa Kemal Üniversitesi' nin temel birimlerinden biri olan Fen -Edebiyat Fakültesi, Üniversitemizin kuruluş yılı olan 1992'de açılmıştır. Fakültemizin kuruluş tüzüğünde;

 • Arkeoloji,
 • Antropoloji,
 • Batı Dilleri Ve Edebiyatı,
 • Biyoloji,
 • Coğrafya,
 • Fizik,
 • Kimya,
 • Matematik,
 • Sanat Tarihi,
 • Sosyoloji,
 • Türk Dili Ve Edebiyatı,
 • Tarih

Bölümleri bulunmakta olup ilk olarak 1994-1995 öğretim yılında Kimya ve Biyoloji Bölümlerine öğrenci alarak öğretime başlamıştır. 1998-1999 öğretim yılında Arkeoloji Bölümü, 2000-2001 öğretim yılında Tarih Bölümü, 2007-2008 öğretim yılında Fizik Bölümü, 2008-2009 öğretim yılında Matematik Bölümü, 2009-2010 öğretim yılında ise Coğrafya Bölümü I. Öğretim lisans eğitimine başlamıştır.

2001-2002 öğretim yılında ise Biyoloji Bölümü II. Öğretim, 2008-2009 öğretim yılında Fizik, Kimya, Matematik ve Tarih Bölümleri II.Öğretime öğrenci alarak öğretime açılmıştır.

Antropoloji ve Sanat Tarihi ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde öğretim üyesi bulunmakla birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerine henüz başlanılmamıştır.
Güzel Sanatlar Fakültesi
M.K.Ü. Tayfur Sökmen Kampüsü'nde eğitimini sürdüren fakültemizin Resim ve Heykel bölümlerinin programları teorik ve uygulamalı olarak dengeli, birbiriyle uyum gösterecek şekilde planlanmıştır. Amacımız, öğrenci merkezli eğitim temeline dayalı olarak sanatçı adaylarının, her türlü önyargının ötesinde evrensel sanat ve kültür birikimlerini; yaratıcı yeteneklerini ve sanatsal analiz ve sentez yetilerini geliştirmektir.

Sanat eğitiminde neyin nasıl yapılması gerektiğinin bilinmesi, yaratıcılığın düşünce ile beslenmesi, sanat kavramlarının sorgulanması önemlidir. Düşüncenin yeterli bilgiyle beslendiği ortamlar sanatçı yetiştirme bağlamında daha verimli olmaktadır. Fakültemizde yaratıcı gücün ortaya çıkarılmasında ve sanat–yaşam bağının kurulmasında bilgiyle donatılmış bir bilincin başarılı olduğu düşünülerek eğitim sürdürülmektedir.

Kısa bir geçmişi olmasına karşın fiziksel koşullar, mekân, teknik eleman ve öğretim üyesi sayısı açısından doyurucu çeşitlilik gösteren bir niteliğe sahip olan fakültemiz, yurt içi ve yurt dışı etkinlikleri ile kendisini giderek daha iyi tanıtmak amacındadır.

Üniversiteler bilimsel, teknolojik ve kültürel alanda daha yetkin insan yetiştirmeyi amaçlar. Bu hedef doğrultusunda üniversiteler kendi içlerine kapalı kurumlar olmayıp, kuruldukları yöreye kültür aktaran, o yörenin kültürünü araştıran, çağa taşıyan kurumlardır. Üniversite öğrencisi ise kurumun yüceliğini duyumsayan, eğitim süresi içinde salt kendi alanı ile ilgili değil, kendisini bütünleyecek kültür ve sanat alanları ile de yoğrulan kişidir.

Çağımız bilimin, sanatın, teknolojinin birbirini etkilediği bir çağdır. İnsan yetiştirmede ne bilim, ne sanat tek başına yeterlidir. Gerek sanatçı, gerek seyirci olarak sanatı yaşamayan, sanat gibi geniş bir anlatım olanağından yararlanmayan bilim ya da teknik adam yarım yetişmiş sayılır. Ülkemiz, gerek köyden kente göçler, gerek kapalı toplum düzeni ve gerekse sanatçıların ve sanatçı yetiştiren kurumların büyük merkezlerde toplanması nedeniyle düzeyli ve düzenli kültür akışından yoksun kalmaktadır. Üniversiteler bu akışı sağlamak zorundadır. Güzel Sanatlar Fakültesi diğer fakültelerden farklı olarak bu etkileşimi sağlamakta daha etkindir.


Tarihi M.Ö.1700’lere uzanan Hititlerden Eski Yunan, Roma, Bizans, Moğol, Memlük, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar pek çok kültürün harman olduğu Hatay, tarihsel arkeolojik, etnografik ve sanatsal değerlere sahiptir. Hatay Arkeoloji Müzesi dünyanın ikinci büyük mozaik müzesidir. Hatay ve yöresinde mobilyacılık, soğuk demir işçiliği, dökümcülük, ağaç oymacılığı, cam işçiliği, dokumacılık gibi pek çok geleneksel el sanatı günümüzde de sürmektedir. Ayrıca babadan oğula geçen kopya heykel işçiliği de Hatay’ın bir başka sanata yakın özelliğidir. Hatay, doğal, tarihsel ve kültürel zenginlikleri yanında güzel sanatların kimi alanları için hammadde zenginliğine sahiptir.

Bütün bu gerçekler Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde teknolojinin en son yenilikleri ile donatılmış bir Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurulmasını gerekli kılmıştır.

Mimarlık Fakültesi
Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2010 yılında kurulmuştur. Halen Bünyesinde Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Endüstriyel Tasarım Bölümleri yer almaktadır.

Peyzaj Mimarlığı Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimi verilen Fakülte, genç dinamik ve çağdaş kimliği ile Üniversiteye yeni bir soluk getirmiştir


Mühendislik Fakültesi


Fakültemiz 11/07/1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı olarak aynı yıl kurulmuştur. Kuruluşunda fakültemize bağlı olan bölümler:


•Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
•İnşaat Mühendisliği Bölümü
•Makine Mühendisliği Bölümü


1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Makine ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri öğrenci alarak Eğitim-Öğretim faaliyetine başlamıştır.

Fakültemiz, 1998 yılında ilk mezunlarını vermiştir.


Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alarak Eğitim-Öğretim faaliyetine başlamıştır.

Makine Mühendisliği Bölümü 1998-1999 öğretim yılında İkinci Öğrenime öğrenci almıştır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2001-2002 öğretim yılında İkinci Öğrenime başlanmıştır.

2005 yılında Bilgisayar ve Jeofizik Mühendisliliği bölümleri kurulmuştur.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği II. Öğretime 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır.

2008 yılında Mekatronik, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümleri kurulmuştur.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2008 yılında I. Öğretime, 2009 yılında II. Öğretime ve
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü 2010 yılında I. Öğretime öğrenci alarak Eğitim-Öğretime başlamıştır.
Öğrencisi bulunan 5 Bölümde bulunan öğrenci sayısı;
I.öğretim 1187,
II. Öğretimde 1019 olmak üzere
Toplam 2206 öğrenci ile eğitim-öğretime devam edilmektedir.Ayrıca, fakültemiz bölümlerinde ;


6 Profesör ,

5 Doçent Doktor,

39 Yardımcı Doçent Doktor ,

1 Öğretim Görevlisi , 1 Uzman ,


3 Okutman ve 16 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.


(11 Araştırma görevlisi 35. Maddeye göre lisansüstü eğitim yapmak üzere diğer üniversitelerde görevlidir)


Fakültemizin üç bölümünde Yüksek Lisans Programı açılmış olup mezunlar vermektedir.


Yurt dışında Yüksek lisans ve Doktora yapmak amacıyla gönderilen Araştırma Görevlilerimiz öğrenimlerini tamamlayarak Fakültemize dönmeye başlamışlardır.Su ürünleri Fakültesi

1992 yılında 3837 Sayılı Kanunla kurulan üniversitelerden biri olan Mustafa Kemal Üniversitesi’nde faaliyete başlayan Su Ürünleri Fakültesi, 1995 yılından itibaren ilk öğrencilerini alarak İskenderun Pirinçlik’te bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık, Eğitim ve Karantina Tesisleri’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış ve 1999 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Fakültemiz Eylül 2001- 2007 tarihleri arasında Üniversitemizin Antakya/Serinyol’da bulunan yerleşkesine Tayfur Sökmen Kampüsüne taşınarak, eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.

Eylül 2007 döneminden itibaren ve halen Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ile İl Özel İdaresi arasında yapılan protokol çerçevesinde İskenderun/ Hatay'da 33 öğretim elemanı, 10 idari personeli ve 220 öğrencisi ile eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Fakültemiz tarihçesi;

Su ürünlerinin ülkemiz kalkınmasına ve bunun gayrisafi milli hasıla içindeki payının arttırlmasına ve insan beslenmesinde en sağlıklı besin maddesi olduğu bilimsel olarak kanıtlanan su ürünleri üretim ve tüketim bilincinin topluma kazandarılmasına dönük araştırma faaliyetlerin içermektedir.


Kronolojik olarak Fakültemiz tarihcesi incelendiğinde su ürünleri mühendisliği konusunda bilimsel ve teknik faaliyetlerin başarıyla gerçekleştirilegeldiği görülmektedir


Tıp Fakültesi


Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi 19/08/2001/24498 sayılı Resmi Gazete ve 2001/2816 Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi 2002 yılında faaliyete başlamıştır. Tayfur Sökmen kampusünde bulunan asıl binasının inşaat halinde olmasından dolayı şehir merkezinde bulunan Eski Devlet hastanesi binasını hastane ve dekanlık binası olarak kullanmıştır. 2008 yılı Aralık ayında Tayfur Sökmen kampusünde bulunan asıl binasına taşınmıştır.


Veterinerlik fakültesi


Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, eğitim ve öğretimi ile hayvan sağlığı, gıda hijyeni ve buna bağlı olarak da halk sağlığı konularında bilgi birikimine sahip ve bu konulardaki sorunlara çözüm üretebilen veteriner hekimler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde girişimlerde bulunarak, alanımızla ilgili güncel teknolojik gelişmeleri fakültemize kazandırmaya çalışmaktayız. Akademik personelimizin projeleriyle de bölge hayvancılığının sorunları ve hastalıkları konusunda çözüm üreten bir kurum olma çabamız sürmektedir. Öğrenci ve Öğretim elemanlarımızın bilgi dağarcığını arttıran ve diğer ülkelerle kültürel ilişkilerin güçlenmesini sağlayan Sokrates-erasmus programı çerçevesinde, programa üye ülkelerin bazı veteriner fakülteleriyle yapılmış olan mevcut anlaşmaların devamını sağlamaya ve yeni anlaşmalar için de girişimlerde bulunmaya devam etmekteyiz.İLETİŞİM BİLGİLERİ


Eğitim Fakültesi Dekanlığı 2456000–2456006 2456005

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2455866 2455867

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı 2455581 2455582

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 2455844(1091) 2455832

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 6137080–6147070 6135613

Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı 6141866 6141877

Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Dekanlığı 2455113 2455305

Veteriner Fakültesi Dekanlığı 2455707 2455704

Ziraat Fakültesi Dekanlığı 2455829 2455832

Beden Eğitimi ve Spor Y.O. MüdürlüğüCall
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype

OkyanusunKalbi 11.11.10 00:53

Cevap: Mustafa Kemal Üniversitesi| Hatay
 
Hatay çok güzel bir yer. Kampa gitmiştim üniversitenin yurdunda kalmıştık.
Eline sağlık canım.:zgd:

Redwine 21.11.14 22:48

Cevap: Mustafa Kemal Üniversitesi| Hatay
 
Tanıtım için teşekkürler Nazlı...


WEZ Format +3. Şuan Saat: 00:07.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2021 www.forumgercek.com