Merhabalar
Forum Gerçek üyesi değilsiniz ya da Üye Girişi yapmamışsınız.
Sitemizden tam olarak yararlanabilmek için;
Lütfen Buraya tıklayarak üye olunuz.
Forum Gerçek

Forumları Okundu Kabul Et Bugünkü MesajlarYazdığım Cevaplar Açtığım Konular Kim Nerede
Geri git   Forum Gerçek > Kültür | Sanat | Edebiyat > Vitrindeki Kitaplar

Vitrindeki Kitaplar Kitap tanıtımları


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Eski 23.12.14, 11:38   #1
Müdavim

Deniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Sep 2013
Konular: 389
Mesajlar: 3,765
Ettiği Teşekkür: 14238
Aldığı Teşekkür: 15490
Rep Derecesi : Deniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardırDeniz şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Haftanın Kitapları
Haftanın KİTAPLARI


Brown’dan ‘Cehennem’

Dan Brow­n’­dan “Ce­hen­ne­m” ki­ta­bı… Har­vard Üni­ver­si­te­si Sim­ge­bi­lim Pro­fe­sö­rü Ro­bert Lang­don ba­şın­dan vu­rul­muş bir hal­de has­ta­ne oda­sın­da göz­le­ri­ni açar. Ne bu­ra­ya na­sıl gel­di­ği­ni ne de na­sıl vu­rul­du­ğu­nu ha­tır­la­mak­ta­dır. Cam­dan gör­dü­ğü man­za­ra kar­şı­sın­da al­tüst olan pro­fe­sör, evin­den bin­ler­ce ki­lo­met­re uzak­ta, Flo­ran­sa­’da ol­du­ğu­nu an­lar. Dan Brown, dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­de çok sa­tan­lar lis­te­si­ne gi­ren; Da Vin­ci Şif­re­si­’nin ya­za­rı­dır. (
Al­tın Ki­tap­lar)***************************A’dan Z’ye Ankara…

Il­se Na­ves Sche­idel ve He­in-Jan Ke­ij­zer ta­ra­fın­dan İn­gi­liz­ce ola­rak ha­zır­lan­mış “An­ka­ra City Gu­ide­” ad­lı ki­tap­ta An­ka­ra ile il­gi­li her şey, A’­dan Z’­ye, en es­ki­den en ye­ni­ye ka­dar her şey var. Tu­ris­tik, ta­ri­hi me­kan­lar, mü­ze­ler, park­lar, otel­ler, si­ne­ma­lar; ma­hal­le ma­hal­le, so­kak so­kak gö­rül­me­si ge­re­ken yer­ler; hat­ta An­ka­ra çev­re­sin­de­ki ka­sa­ba­lar, ek­sik­siz­ce, ay­dın­la­tı­cı fo­toğ­raf­lar, ha­ri­ta­lar eş­li­ğin­de an­la­tıl­mış. Her oku­yuş­ta ye­ni ye­ni yer­ler keş­fe­de­ce­ği­niz “An­ka­ra City Gu­ide­” her­kes için, en baş­ta da An­ka­ra için reh­ber ola­cak.
(Akıl­çe­len Ki­tap­lar)


***************************


Gezi Direnişi çizgileşti!

Ge­zi Di­re­ni­şi ile il­gi­li ilk çiz­gi ro­man an­to­lo­ji­si olan “#Di­ren­Çiz­gi­Ro­ma­n”, di­re­ni­şin ilk gün­le­rin­de or­ta­ya çı­kan da­ya­nış­ma­nın ürü­nü. Baş­lan­gıç­ta in­ter­net üze­rin­den or­ga­ni­ze olan bir­kaç çi­zer ve ya­zar­dan oluş­sa da za­man­la bu direniş için çi­zen ve ya­zan­la­rın sa­yı­sı 30’u aş­tı. Dün­ya­nın ve Tür­ki­ye­’nin fark­lı yer­le­rin­de ya­şa­yan çi­zer­ler, Ge­zi Di­re­ni­şi ile il­gi­li ki­şi­sel göz­lem­le­ri­ni ve söy­lem­le­ri­ni çiz­gi­ler­le ak­tar­dı.
(Esen Ki­tap)***************************

Basın tarihimiz yazıldı!


Us­ta ga­ze­te­ci Nu­yan Yi­ği­t’­in ka­le­min­den “Ga­ze­te­ci­lik­te Bir Ömü­r” ki­ta­bı çık­tı… “A­ta­tür­k’­le 30 Yı­l” isim­li unu­tul­maz ki­ta­bın ya­za­rı Nu­yan Yi­ğit, ön­sö­zü­nü ba­sı­nı­mı­zın dua­yen isim­le­rin­den Hıf­zı To­pu­z’­un yaz­dı­ğı ki­ta­bın­da, 1 Ey­lül 1948’de baş­la­dı­ğı ve 90’lı yıl­la­ra ka­dar de­vam eden mes­lek ha­ya­tı­nı, Ba­bı­ali’­yi, ba­sın ta­ri­hi­mi­zin uzun­ca bir dö­ne­mi­ni, Tür­ki­ye­’nin de dün­ya­nın önem­li sü­reç­le­rin­de ya­şa­nan­lar­la bir­lik­te an­la­tı­yor.
(Ta­rih­çi Ki­ta­be­vi)


***************************


Bir yaşama tanık olun


Ya­zar Hıf­zı To­pu­z’­un “Pari­s’­te Bir Türk Res­sa­m” ki­ta­bı siz­ler­le… Renk­ler­le co­şan, acı­lar­la bo­ğu­şan bir res­sa­mın hi­ka­ye­si… Fik­ret Mu­al­la, Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi­nin en önem­li res­sam­la­rın­dan bi­ri­dir. Bir sü­re Ay­va­lı­k’­ta re­sim öğ­ret­me­ni ola­rak gö­rev alan Mu­al­la, ya­şa­mı­nı bü­yük öl­çü­de Pa­ri­s’­te sür­dür­dü ve bu­ra­da ha­ya­ta ve­da et­ti. Bu ki­tap­ta Fik­ret Mu­al­la­’nın yok­sul­luk ve pe­ri­şan­lık için­de ge­çen ya­şa­mı­na ta­nık ola­cak­sı­nız.
(Rem­zi Ki­ta­be­vi)***************************

Mücadele dolu bir kitap


Gil­li­an Cros­s’­dan “Ya­rın­-dan Son­ra­” ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Car­ne­gi­e, Whi­teb­re­ad ve Smar­ti­es gi­bi ödül­le­riy­le Av­ru­pa ço­cuk ve genç­lik ede­bi­ya­tı­nın ön­de ge­len ya­zar­la­rın­dan Gil­li­an Cross, ilk kez Türk­çe­’de. Pa­ra­nın de­ğe­ri­ni yi­tir­di­ği, ya­şa­mın tek ama­cı­nın yi­ye­ce­ğe ulaş­mak ol­du­ğu bir ül­ke­den ka­çıp baş­ka bir ül­ke­ye sı­ğı­nan­la­rın mü­ca­de­le­si­ni an­la­tan ro­man­da, Matt ve Ta­co isim­li iki kar­deş, üvey ba­ba­la­rıy­la bir­lik­te Fran­sa­’ya umut yol­cu­lu­ğu­na çı­kar.
(Gü­nı­şı­ğı Ki­tap­lı­ğı)

***************************

Anılara dalma zamanı


Ya­zar Sa­vaş Ün­lü­’den “Sen de mi Ya­ra­maz­dın Ba­ba?” ad­lı ki­tap siz­ler­le… İn­san be­li ya­şa ge­lin­ce ço­cuk­lu­ğun­da ya­şa­dık­la­rı­nı unu­tur, bel­ki de is­te­ye­rek unut­mak is­ter. Ken­di ço­cuk­la­rı­na o dö­ne­mi hiç ya­şa­ma­mış gi­bi geç­mi­şi­ni an­lat­ma­ya ça­lı­şır. Sü­rek­li ola­rak ken­di­le­ri­nin ne ka­dar us­lu ol­duk­la­rı­nı söy­ler­ler. Hiç me­rak edi­yor mu­su­nuz, ba­ba­nız ço­cuk­ken aca­ba ya­ra­maz mıy­dı? Gü­lüm­se­ye­rek, kah­ka­ha­lar ata­rak oku­ya­ca­ğı­nız, ye­ri ge­lin­ce anı­la­ra da­la­ca­ğı­nız bu ki­ta­bı çok se­ve­cek­si­niz.
(ABM Ya­yı­ne­vi)

Özkan SAÇKAN-osackan@sozcum.com


__________________
Bağımsızlıktan yoksun bir ulus,Uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Deniz isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Deniz'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 23.12.14, 11:56   #2
Çiçekci kız

Canan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Mar 2011
Konular: 7750
Mesajlar: 29,016
Ettiği Teşekkür: 107179
Aldığı Teşekkür: 155103
Rep Derecesi : Canan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardırCanan şöhret ötesinde bir itibarı vardır
Ruh Halim: none
Standart Cevap: Haftanın Kitapları

Teşekkürler Deniz...
__________________
Canan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Canan'in Mesajına Teşekkür Etti
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
haftanın, ki­ta­bı, kitapları, ola­rak, olan


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


İlgili Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
2013'ün En İyi Müzik Kitapları Işıl Vitrindeki Kitaplar 0 11.12.13 12:40
Tüm Zamanların En Şahane Kitapları Mislina Vitrindeki Kitaplar 9 19.07.12 16:40
Haftanın Sonu | Pinhani Lilium Türk Pop Müziği 1 19.02.11 23:39
Çocuklar Duymasın Artık Haftanın İki Günü Ekranlarda DarkAngeL Tv Showları | Tv Yarışmaları | Tv Dizileri Haberleri 1 06.02.11 19:30
2009 Yılının En Çok Satan Kitapları DarkAngeL Vitrindeki Kitaplar 11 30.12.09 14:12


WEZ Format +3. Şuan Saat: 11:26.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
Copyright ©2000 - 2019 www.forumgercek.com
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.
Page Rank Icon
Bumerang - Yazarkafe
McAfee Site Denetleme
Norton Site Denetleme
www.forumgercek.com Creative Commons Alıntı-Lisansı Devam Ettirme 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.