Forum Gerçek

AnasayfaForumları Okundu Kabul Et Bugünkü Mesajlar
Geri git   Forum Gerçek > Türkiye ve Dünyadan Haberler > Ülkemiz ve Dünya Gündemi > Serbest Kürsü

Serbest Kürsü Her konuda tartışma açılan konular burada


Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
Eski 11.09.2023, 15:58   #1
Çevrimiçi
Canan
Çiçekci kız

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Daha iyi bir dünya için araştıran sorgulayan, duyarlı bireyler... ‘Andımız

Daha iyi bir dünya için araştıran sorgulayan, duyarlı bireyler... ‘Andımız doğruluk dürüstlüktür’


Taş Koleji yetkililerinin sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

1) Cumhuriyetin 100. yılında eğitim sektörünü geçmişten günümüze değerlendirdiğimizde nasıl bir değişim yaşadığını düşünüyorsunuz?

Cumhuriyet’in ilanından sonraki reformların temelinde toplumsal eğitimin gerçekleştirilmesi yatar. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk eğitime özellikle önem vermiş, toplumun güçlenmesini sağlayacak reformları kısa sürede hayata geçirmiştir. Eğitim yapılanmasını da şartları zorlayarak tüm yurtta nitelikli bir şekilde kurgulamak için çaba harcamıştır. Günümüze gelindiğinde, Cumhuriyetimizin 100. Yılında eğitim kavramının gerek anlam, gerek kapsam olarak genişlediğini, bu genişlemenin de yetersizlikleri, yıllardır çözüme kavuşturulmayı bekleyen sorunları beraberinde getirdiğini görmekteyiz. Nüfusun hızlıca artışı, göç ve birçok alanda baş gösteren sosyo-kültürel dönüşüm, eğitim sistemini her geçen gün çıkmaza sürüklemektedir.

Cumhuriyet döneminde ülkemizin eğitim sistemi politik bakış açıları, ekonomik koşullar ve sosyal olgularla değişim göstermiştir. Sistem değişikliklerinde gerekçelerin öğrenci ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaması ve değişikliğe ihtiyaç duyulan unsurların ön çalışmalarının yeterli olarak yapılmaması ve sistemi uygulayacak öğretmen eğitimlerinin tam olarak karşılanamaması bu gün eğitim sistemimizi tartışmalı bir noktaya getirmiştir.

2) 100 yıllık yolculukta eğitim sektörünün en önemli değişimleri yaşadığı dönemler hangileridir? Sizler bu değişime nasıl ayak uydurdunuz?

Özel Taş İlköğretim Kurumları 1991 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Cumhuriyetimizin 100. Yılında 32 yıldır başarılı bir kurum olarak eğitim sektörü içinde yer almaktadır. Okul kurucumuz değerli sanatçı Tarık Akan, Taş Okulu ilkokul olarak kurmuştur. Kısa bir süre sonra temel eğitimin sekiz yıl olmasıyla birlikte ortaokul bölümü kurumumuza eklenmiştir. Kurumun eğitim öğretime başladığı dönemde dünyada geçerliliği olan ve nitelikli bir öğretim programı olan uluslararası ezbersiz eğitim programı IB-PYP kurumda uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizin eğitim sistemindeki tüm değişikliklerini okulumuz yüksek adaptasyon becerisi ile uygulamaya hızlı biçimde alabilmektedir. Bu durum sıklıkla değişen lise giriş sınav sistemleriyle örneklendirilebilir. ALS, OGS, TEOG, LGS gibi hem tanım, hem de içerik olarak değişim gösteren sınavlarla ilgili olarak okulumuz hem müfredat, hem uygulama değişimini hızlı biçimde gerçekleştirerek okulumuzun sınav performansını zirvede tutmayı başarmaktadır. Kurumumuz eğitim kavramının gösterdiği değişikliklere her alanda uyum sağlayabilme çevikliğine sahiptir. Aynı zamanda eğitimde öncü yaklaşımlarıyla sektöre de ışık tutmaktadır. Yakın zamanda yaşadığımız pandemi döneminde onlıne eğitim yapmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu dönemde okulumuz teknoloji alt yapısını kısa bir zaman diliminde gerçekleştirerek uzaktan eğitim sistemini oluşturmuş ve nitelik kaybı yaratmadan çalışmalarını sürdürmüştür.

Ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen sektörle ilgili eğitim çalışmalarına, sempozyumlara katılmayı, yenilikleri yakından takip etmeyi kurumsal gereklilikler arasında görmekteyiz. Bu yaklaşımımız rekabete açık bir alan olan eğitim sektöründe marka değerimizi korumamıza katkı sağlamaktadır.

3) Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ‘nasıl bir insan’ yetiştirme hedefiyle yola çıktınız?

Özel Taş İlköğretim Kurumları daha iyi bir dünya için araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı; kültürler arası farklılıklara karşı anlayışla yaklaşabilen saygılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Okulumuz, öğrenenlerin yaşamı boyunca etkin biçimde öğrenme bilincine ulaşmış, edindiği bilgileri davranışa dönüştürerek çevresi üzerinde etki yaratan, hoşgörülü, sevecen bireyler olmasını teşvik etmektedir.

Taş öğrencileri Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, cumhuriyetimizin kazanımlarını benimsemiş, farklı fikirlere demokratik yaklaşımlar sergileyen, çağdaş ve gelişeme açık bireyler olarak yetişmektedir.

Kurucumuz değerli sanatçı Tarık Akan’ın hümanist tutumları, bilime ve sanata verdiği önem, Atatürk ve cumhuriyet sevgisi okulumuzun dokusunu ve eğitim felsefesinin temelini oluşturmaktadır. Bu temel inanç ve bakış açısı tüm okul topluluğunun ortak anlayışını yansıtmaktadır.

Eğitim yaklaşımlarımızda da belirtildiği gibi öğrencilerimizin sahip olduğu öğrenen profili özellikleri; araştıran-sorgulayan, dönüşümlü düşünerek, davranışlarının sonuçlarına karşı farkındalık geliştiren ve kendini yeniden düzenleyebilen, dengeli, riski göze alan, duyarlı, açık görüşlü, ilkeli, iletişim kuran, düşünen ve bilgili olarak çerçevelenmektedir

Sorgulama programı ile bütüncül bir yaklaşım içinde ele alınan öğrenen profili özellikleri, öğrencilerimizin otantik bağlamlarda geliştirmelerine fırsat yaratacak biçimde ele alınmaktadır. Öğrencilerimizin 21. Yüzyıl yetkinliklerine sahip bireyler olabilmeleri için değişen koşullar ve içinde bulunduğumuz çağın gereklilikleri de göz önünde bulundurulmaktadır. Dünyamız her geçen gün yeni ve beklenmedik durumlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Öğrencilerimizin yeni durumlara adaptasyon becerilerini geliştirmek için kritik düşünme, problem çözme, yaratıcılık, iletişim ve işbirliği gibi yetkinlikler kazanmaları da hedeflenmektedir. Günümüzde medya ve teknolojinin egemen olduğu çeşitli durumları deneyimlemekteyiz. Yarının teknolojilerini geliştirebilecek ve kullanabilecek insan gücünü yaratabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, bilgi ve medya okuryazarı, inovatif yaklaşımlar geliştirebilen, özdenetim sahibi bireyler yetiştirmeyi de hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizi geliştirmiş oldukları profillerden yola çıkarak övgü ile ödüllendirmekteyiz. Övgü alan öğrenci yetkinlikleri okul topluluğunun dikkatini çekmekte ve bu özelliklere sahip öğrencilerin rol model olmalarına katkı sağlamaktadır. Sürdürmekte olduğumuz IB-PYP programı doğrultusunda yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz gerek eğitim dönemlerinde, gerekse iş yaşantılarında ‘daha iyi bir dünya’ için çaba harcamaktadır.

4) Bu hedeflere ulaşmak için neler yapıyorsunuz?

Öğrencilerimizi yetiştirirken bu hedeflere ulaşmak için sürdürmekte olduğumuz uluslararası IB-PYP eğitim programını nitelikli bir şekilde uygulamaktayız. Programın nitelikli sürdürülmesinde öğretmen yetkinlikleri belirleyici olmaktadır. Bu sebeple öğretmen eğitimlerini güncel ve düzenli biçimde sürdürmek kurum ilkelerimiz arasındadır. Sorgulama programımız MEB müfredatı ile paralel bir şekilde yürütülmektedir. Fakat asıl önemli olan, öğrencilerimizin her ünite sonunda o ünite ile bağlantılı ve öğrenmelerine dair kanıt oluşturacak bir eylem planı geliştirmeleridir. Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeleri, ulusal ve uluslararası etki yaratacak eylemler planlamaları, bunları hayata geçiriyor olmaları ve dünyadaki gerçek olaylara ve sorunlara dahil edilmeleri hedeflerimize ulaştığımızı gösteren en önemli kanıtları oluşturmaktadır. Derslerde olduğu gibi, bu eylemleri ortaya koyarlarken de işin öznesi öğrenciler olmaktadır. Asıl amaçlarımızdan biri de kuşkusuz, öğrencilerimizin kendi söylemlerini oluşturup bunlara sahip çıkmalarını sağlamaktır. Hayatın pratiğinde de bunu deneyimlemelerini hedeflemekteyiz. Dijital vatandaşlığı ve okuryazarlığı, demokrasiyi, evrensel değerleri, bilimsel bakış açısını benimseyen ve bu anlamda yoğun çalışmalar yürüten öğrenciler yaşam deneyimi kazanmakta ve yarınları için sağlam, güvenli adımlar atmaktadırlar.

Sorgulama ünitelerinin içerikleri ile bağlantılı, alanlarında uzman konukların öğrencilerimizle buluşmaları soru sorma becerilerini geliştirmekte ve canlı kaynak ile iletişim fırsatı yaratmaktadır. Her ünite ile ilgili mutlaka bir gezi düzenlenmesi, festival ve şenlik programları, bilim, teknoloji, plastik sanat, kültür, dil, müzik, dans, tiyatro, sinema, edebiyat ve sporu kapsayan özel haftaların kutlanması öğrencilerimizin öğrenme yaklaşımlarını ve öğrenen profili özelliklerini geliştirmelerini sağlamaktadır.

Her öğrencimizin her yılsonunda görev aldığı sınıf gösterileri, sahne deneyimi sağlamanın yanında kendini ifade etme, özyönetim, beden dilini kullanma ve estetik becerilerin gelişimine fırsat sunmaktadır. Okulumuzda sürdürülen kırk farklı kulüp etkinlikleri öğrenci inisiyatifini ortaya çıkaran, grup çalışmalarını destekleyen, öğrencinin özerkliğini geliştirmeyi hedeflediğimiz etkinlikleri kapsamaktadır.

5) Temel eğitim felsefeniz nedir?

Özel Taş İlköğretim Kurumları’nın eğitim öğretim programının temelini IB-PYP (International Baccalaureate - Primary Years Programme) sorgulamaya dayalı müfredat programı oluşturmaktadır. Kurumumuz IB-PYP programını uluslararası standartlarda uygulayan sayılı okullardan biridir. Bu program eğitim öğretim felsefemizin temelini oluşturmakta ve tüm okul uygulamalarında genel yaklaşımımızı belirlemektedir. İşbirliğine dayalı sorgulama kültürü yaratmayı ve bütüncül öğrenmeyi hedefleyen program, öğrencilerin merakını beslemekte ve öğrenmeleri hakkında kendi tercihlerini yapmalarına fırsat sunmakta, öğrenme süreçlerini sahiplenmelerini ve bulundukları ortamda seslerini duyurmalarını amaçlamaktadır. Disiplinler üstü müfredat yaklaşımıyla yürütülen sorgulama programı, öğrencilerin farklı becerilerini günlük yaşam bağlantılarıyla geliştirmeyi sağlamaktadır. Öğrencilerimiz kendi öğrenme deneyimleri üzerine dönüşümlü düşünerek gelişimlerini değerlendirme ve hedef belirleme becerisine sahip olmaktadır. Ana sınıflarından başlayarak 12 yaşa kadar sürdürülen sorgulama programı her sınıf bazında her yıl değerlendirilerek öğrenci ihtiyaçlarını ve günün koşullarını dikkate alarak yapılandırılmaktadır. Öğretmenlerin de yılsonunda kendini değerlendirerek ‘’neyi nasıl daha iyi yapabiliriz?’’ diye sorguladığı program her zaman gelişime açık olarak yürütülmektedir. Temelde bazı olgulara, yapılanmalara bağlı olmakla birlikte program yenilikçi ve değişime açıktır.

Temel eğitim felsefemiz misyonumuzda da belirlediğimiz ilkelere dayanır. Özel Taş İlköğretim Kurumları daha iyi bir dünya için araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı; kültürler arası farklılıklara karşı anlayışla yaklaşabilen saygılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca uygun olarak okulumuz, öğrenenler için ilgi çekici, ulusal ve uluslararası bakış açılarını dikkate alan, disiplinler üstü sorgulamaya dayalı bir programı esas almaktadır. Okulumuz, öğrenenlerin yaşamı boyunca etkin biçimde öğrenme bilincine ulaşmış, edindiği bilgileri davranışa dönüştürerek çevresi üzerinde etki yaratan, hoşgörülü, sevecen bireyler olmasını teşvik etmektedir. Temel eğitim felsefemizdeki unsurları okul marşımızda, andımızda, tören konuşmalarımızda, sosyal sorumluluk projelerimizde ve daha bir çok uygulamamızda vurgulamakta ve yansıtmaktayız.

Öğrencilerimiz okulumuzda eğitim gördükleri sürece ‘’yaşam boyu öğrenen’’ olmaya teşvik edilmektedir. Bu yaklaşımı yaşantısına geçirebilen öğrencilerimiz öğrenme sorumluluğunu üstlenerek, disiplinli bir çalışma sistemi içinde LGS hazırlık sürecini yürütmektedir. Öz disiplin ve azimle sürdürülen bu süreç okulumuzun sınav başarısını gurur ve mutluluk veren bir noktaya ulaştırmaktadır.

6) Öğrencilerinizin hangi değerleri içselleştirmiş olarak kurumunuzdan mezun olmalarını amaçlıyorsunuz?

Öğrencilerimiz, IB-PYP programının öğrenen profili özelliklerini yaşamlarına yansıtmaktadır. Bir dünya insanı olarak yetişen öğrencilerimiz yerel ve küresel boyutta değer sistemini içselleştirmektedir. Kim olduğunun ve nasıl bir dünyada yaşamak durumunda kaldığının farkındalığını kazanan öğrencilerimiz daha iyi bir dünya için çaba gösterme potansiyeline sahip olmaktadırlar.

Başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün izinde yürüyerek, daha iyi bir dünya için çaba gösteren tüm dünya liderlerini fark etmektedirler. Cumhuriyet ile kazandığımız değerlerimizi, toplumsal öğretilerimizi derin bir tarih bilgisi ve eleştirel bakış açılarıyla sahiplenmektedirler. Evrensel ahlaki değerler ve kültürel çeşitliliğin farkındalığı ile sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmektedirler. Öğrencilerimiz evrensel sanat anlayışı, bilimsel bakış açısı gibi yetkinlikleri içselleştirmiş olarak kurumumuzdan mezun olmaktadır. Mezun öğrencilerimizin okulu ziyaretlerinde, mezunlar günü katılımlarında ve konuk olarak öğrencilerimizle buluşmalarında kazanmış oldukları bu değerleri yansıttıklarını görmek bizi oldukça mutlu etmektedir.

7) Okulunuzu diğer eğitim kurumlarından ayıran en önemli özellikler nelerdir?

Okulumuzun geçmiş yıllardaki ve şu andaki tüm paydaşları BÜYÜK TAŞ AİLESİNİ oluşturmaktadır. Taş Okul, mezunlarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için büyük ve sıcak bir yuvadır. Okul topluluğuna geçen ve yaşam felsefesine dönüşen ‘’daha iyi bir dünya için’’ çaba içinde olma arzusu TAŞ AİLESİNİN her bir üyesini farklı ve ayrıcalıklı bir bireye dönüştürmektedir. Şair, düşünür Ataol Behramoğlu’nun okulumuz için yazdığı andımızı her sabah öğrencilerimizle söylerken değerlerimizi, uğraşımızı, ülkümüzü, ilkelerimizi de tekrarlamaktayız. Kısacık bir metne sığdırdığımız duruşumuzu da tüm dünyaya haykırmaktayız. “Türkiye yurdumuz, Türkiye sevincimiz, Türkiye umudumuz, sen dünümüz, bugünümüz, sen yarınımızsın. Ey büyük Atatürk, sen aydınlığımızsın. Seni yüceltmek, seni yaşatmak ülkümüzdür. Andımız, doğruluk, dürüstlüktür. Uğraşımız, eşitlik, adalet, özgürlüktür. İlkemiz, yurtta barış, dünyada barıştır.”

https://www.cumhuriyet.com.tr/egitim...rce=HaberDetay
__________________
  Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Canan'in Mesajına Teşekkür Etti.
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
andımız, araştıran, bireyler, daha, duyarlı, dünya, için, sorgulayan


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hızlı Erişim


WEZ Format +3. Şuan Saat: 17:52.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.