Forum Gerçek

AnasayfaForumları Okundu Kabul Et Bugünkü Mesajlar
Geri git   Forum Gerçek > Müzik > Müzik Kültürü ve Tarihi

Müzik Kültürü ve Tarihi Müzik evrenseldir


Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
Eski 01.06.2012, 21:25   #1
Çevrimdışı
Canan
Çiçekci kız

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Geleneksel Halk Müziği ve Çeşitleri

Geleneksel Halk Müziği ve Çeşitleri
Geleneksel Halk Müziğimizin en önemli konularından çalgılardır. Geleneksel Halk Müziği, çalım, yapım, ezgi çeşitlemesi dışında gösterdikleri tarihi gelişim ve zengin repertuvayla da incelemeye ve araştırmaya değer bir konudur.

Karadeniz Bölgesinde kullanılmakta olan kemençenin başka bölgelere taşınmamış olması, tarın Kars Yöresinde, meyin Doğu Anadolu’da, sipsinin Teke Yöresinde çalınmasına karşın, bir davul veya bağlamanın her bölgede kullanılması birer araştırma konusu olarak ortaya çıkmaktadır. Bunların yanı sıra çalgıların akort ve çalım tekniklerinin bölgelere göre değişim göstermesi dikkate değer bir konudur.

 • Halk Çalgıları
 • Uzun Hava Biçimi Halk Müziği
 • Kırık Hava Biçimi Halk Müziği
 • Bölgelere Göre Türküler
 • Diğer Müzik Türleri

Halk Çalgıları


Telli Çalgılar

Bağlama ailesi ve çalgıları
Cura, tambura, divan, tar.

Vurmalı Çalgılar

Davul, darbuka, def, kaşık,
Balıkesir yapısı oyun kaşığı

Üflemeli Çalgılar

Kaval, mey, zurna, sipsi, tulum.

Yaylı Çalgılar

Kemençe, kabak kemane, tırnak kemane.

Halk Müzikleri
 • Uzun Hava Biçimi Halk Müziği
 • Kırık Hava Biçimi Halk Müziği
 • Bölgelere Göre Türküler
 • Diğer Müzik Türleri
  Alıntı ile Cevapla
7 Üyemiz Canan'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 22.06.2012, 14:25   #2
Çevrimdışı
Canan
Çiçekci kız

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Geleneksel Halk Müziği ve Çeşitleri • Serbest ritimli (usulsüz) olanlar
Belli bir ritimde olmayan serbest olarak söylenen uzun hava türleridir.
 • Barak Havaları
Barak havaları, barak Türkmenlerine özgü uzun havalardır. Barak Türkmen köyleri Gaziantep, Şanlıurfa arasında kalan Barak Ovası’nda çalınıp söylenmektedir. Barak havaları yöre oyunları oynanmadan önce ya da oyun aralarında sıkça seslendirilir.
 • Bozlak
Özellikle İç Anadolu ve Güney Anadolu’da Toroslar’da yaygın olan Avşar Türkmenleri oymaklarına ait bir uzun hava türüdür. Bozlakların konuları, yöresel ve çeşitli toplumsal olaylardır. En önemli özelliklerden olan yiğitlik ve kahramanlık konuları baş konular olarak görülür.
 • Yol Havaları
Karadeniz yöresinde seslendirilen bir uzun hava türüdür. Konuları aşk, sevda ve doğadır. Sözleri doğaçlama olarak okunur.
 • Hoyratlar
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ve Türklerin yaşadığı Kerkük’te çokça yaygın olarak görülmektedir. Hoyrat, yiğitlik mertlik duygusu veren klasik öğelere bezenmiştir. Sözlerde sevgi, sevgili, gurbet, keder, yas, özlem, doğa ve nasihat gibi konular işlenir.
 • Gurbet Havaları
Teke yöresine özgü bir uzun hava türüdür. Gurbet havaları sözlerinde ayrılık, sıla, yiğitlik, hasret, konular işlenir. Gurbet havalarına kaval, sipsi, kabak kemane, üç telli ve bağlama ile eşlik edilir.
 • Ritimli (usullü) türküler
Ritimsel kalıptan çıkmadan söylenen türkülerin Anadolu’da çeşitli adlandırmalarla icraları sürdürülmektedir.
 • Azeri Türküler
Tar, Garmon ve Akordiyon ile icra edilmekle birlikte ritim çalgısı olarak koltuk davulu bu tür ezgilere eşlik etmektedir. Kars ve çevresine ait pek çok türkü Azeri türkülere büyük benzerlik göstermektedir.
 • Karadeniz Türküleri
Tulum, zurna ve Karadeniz kemençesi türün çalgısal özelliklerini göstermektedir. Ayrıca bağlama ile çalınan Karadeniz ezgileri ayrı bir tavır oluşturmaktadır. Seslendirmede Karadeniz ağzı (şivesi) türün bir diğer özelliğidir.
 • Teke Zortlatması
Günümüzde Teke Yöresini, Güney Ege ve Akdeniz Bölgelerini kapsamaktadır. Teke, yörede çok yaygın olarak beslenen keçinin erkeğine denilmektedir. Bu hayvanların özellikle eşleşme zamanında yaptığı sıçramalar ve hareketler bu türün oyunlarına yansımıştır. Türün en belirgin özelliği bağlamadaki çalış tavrı ve oyunlara eşlik olarak okunmasıdır.
 • Rumeli Türküleri
Bu türkülerin bir kısmı oyunlara eşlik olarak okunur. Genelde 5/ 8, 7/8, 7/6 usuller kullanılmıştır. Seslendirmelerde yöresel ağız ( şive), bağlama ile icrasında da “Trakya Tavrı” görünür.
 • Zeybek türküleri
Zeybek türküleri icra edilirken bağlamada özel tavır ve özel tezene kullanımı vardır. Zeybekler hızlı tempolu, çok ağır ve kıvrak olabilirler.


 • Karadeniz Bölgesi
 • İç Anadolu Bölgesi
 • Marmara ve Trakya Bölgesi
 • Ege Bölgesi
 • Akdeniz Bölgesi
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 • Doğu Anadolu Bölgesi

 • Karadeniz Bölgesi
Bölgede halk sazlarından kemençe, tulum, zurna, davul kaval, bağlama ağırlıklı olarak çalınmakla beraber, atma türküler, yol havaları, karşılama, horon halay, bar türü müzikler icra edilmektedir.

İç Anadolu Bölgesi


Halk çalgılarındanbağlama davul, zurna, kaşık, def, kaval ağırlıklı olmak üzere, halay, kaşık, semah, zeybek, seğmen havaları icra edilmektedir. Bozlak türü uzun havalara da rastlanılmaktadır. Yaren kültürü yerleşmiştir.

Marmara ve Trakya Bölgesi


Güvende, sekme, bengi, hora, karşılama, zeybek, kaşık oyunları, bar ve horon türü oyun müzikleri icra edilip oynanmaktadır. Halk çalgılarından cura, zil, davul, zurna, tulum, bağlama yörede görülmektedir.

Ege Bölgesi


Ege Bölgesi,zeybek türü oyun ve türkülerin bölgesi olarak kendisini göstermektedir. Kerem türküleri ve uzun hava türküler yaygınlık göstermektedir. Yörede icra edilen çalgılar, bağlama, divan sazı, tambura, kabak kemane, zurna, davul, dilsiz kaval, zil, kaşık ve deftir.

Akdeniz Bölgesi


Yörede 2 ,4 ve 9 zamanlı usuller yaygındır. Zeybek, teke, bengi, semai, türü oyun ve müzikleri icra edilip oynanır. Uzun hava olarak bozlak türü uzun havalar icra edilir. Yörede kullanılan halk sazları, davul, zurna, bağlama, kabak kemane, sipsi, parmak curası ve üç telli bağlamadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi


Bölgede halay türü oyun ve müzikleri icra edilip oynanılır. Barak ağzı, hoyrat, maya, ve peşrev icra geleneği hüküm sürmektedir. Yörede kullanılan çalgılar, davul, zurna, kaval, bağlama, def ve çift kamıştır.

Doğu Anadolu Bölgesi


Doğu Anadolu Bölgesi’nde halk müziği denince “bar” ve “halay” oyunları akla gelir. Divani, garip, hoyrat, kerem türküleri yaygındır. Summani, kerem ağzı, Harput ağzı divaneler vb türler seslendirilmektedir. Bölgede icra edilen halk çalgıları, bağlama, kaval, def, tulum, mey, klarnet ve akordeon sazlardır.
  Alıntı ile Cevapla
10 Üyemiz Canan'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 22.06.2012, 14:29   #3
Çevrimdışı
Canan
Çiçekci kız

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Geleneksel Halk Müziği ve Çeşitleri

Tasavvufi Halk Müziğiİlahi
Kalenderi
Semah
Ali Mevlidi
 • İlahi
Tasavvufi Halk Müziği, Geleneksel Halk Müziği’nde olduğu gibi kent merkezlerinde ezgisel anlayış olarak Geleneksel Sanat Müziği’nin etkisinde kalmış, ses genişliği daha geniş ve bir makam beğenisi içinde bestelenerek icra edilmektedir.

Tasavvufi Halk Müziği’nde kullanılmış olan alt türler şunlardır

 • Nefes
 • Savt
 • Gülbang
 • Genel Olarak İlahi
Anlam olarak Tanrı’ya ait, Tanrı’yla ilgili demek olan ilahi, Cami Müziği İlahileri ve Tasavvuf Müziği İlahileri olarak iki alt türü içerir. Tasavvufi Halk Müziği içinde yer alan ilahiler, sözel olarak ilgili tarikatın inanış yolunu, ya da o tarikatı kuran kişinin adını içerir.

Sözgelimi Alevi inanışı içinde yer alan Bektaşi tarikatlarında ilahilerin konusu; Hz. Ali, Kerbela olayı, On iki imam ve Bektaşilik felsefesini içeren sözlerden oluşmasına karşın, bir suni tarikatı olan Celvetilik’te Aziz Mahmud Hüdayi’nin ( 1352-1430) oluşturduğu Bayramilik tarikatının bir kolu olması nedeniyle de, Hacı Bayram Veli’nin adı ilkeleri ve yaşamı konu edilmiştir.

İlahi, bazı tarikatlarda değişik şekillerde adlandırılmıştır. Bu adlandırmalar, sözel olduğu kadar, ritmik açıdan da bazen farklılık gösterebilirler. Örneğin Bektaşilerin nefes, Halvetilerin durak dediği ezgiler, genel olarak birer ilahi olmalarına karşın, ses sözel ve ritmik farklılıkları içerir.
 • Nefes
Bektaşi tarikatlarında ilahiye genel olarak verilen bir addır. Türü belirleyen temel öğe Bektaşilerin ilke ve inanışlarını içeren tasavvufi sözlerdir. Bu sözlere nutuk da denilmiştir. Bu sözlerin Bektaşi raksı, Bektaşi raksını ya da Bektaşi devriervanı adı verilen usullerden biriyle bestelenmesi sonucu nefes oluşur. Bir başka deyişle türü belirleyen ikinci öğe de, adını andığımız bu usullerden birinin kullanılmasıdır.

Nefes’lerin sözlerinde Oniki İmam’ın adı geçerse o nefese düvaz, şayet sözlerde Hz.Muhammed’e övgü varsa Nat-ı Nebi, Hz. Ali’ye övgü içeriyorsa Nat-ı Ali, Hz. Hüseyin’in Kerbela’da öldürülüşü nedeniyle matem içeriyorsa mersiye denilmektedir.
 • Savt
Tekke ilahilerinin Celveti, Kadiri ve Gülşeni tarikatlarında seslendirilen bir türdür. Bunun yanında saba makamının kullanılması türü belirleyen bir öğedir.
 • Gülbang
Bektaşi tekkelerinde seslendirilen savta denilmiştir. Sözler aynı zamanda bir dua niteliğindedir.
 • Kalenderi
Kalenderi; Türk Halk Edebiyatında, daha çok gazel anlayışı içinde yazılmış Kalenderi veznindeki şiirler, bu türü belirleyen sözel öğedir. Kalenderi vezni içinde yazılmış gazel tarzı şiirlerin saba makamı içinde ezgilendirilmesi kalenderi
türünü oluşturur.

 • Semah
Alevi- Bektaşi topluluklarının ayin-i cem adı verilen törenlerinde, semaha eşlik amacıyla üretilmiş türdür. Ağırlama-Yeldirme-Şahlanma olarak üç aşamadan oluşur. Semahın son bölümü “Şah beyit” olarak adlandırılan saz şairinin ya da bir Alevi büyüğünün adının geçtiği dörtlüğün ezgilendirilmesiyle oluşur.
 • Ali Mevlidi
Mevlid, İnsanın doğduğu yer, doğma anlamında olmakla beraber, Hz. Muhammed’in doğum gününü belirtmek amacı ile kullanılmıştır.

Mevlid ( doğum), Mi’rac ( gökyüzüne yükselme), Vefat (ölüm) olmak üzere üç temayı içerir. Mevlid, her ne kadar Hz. Muhammed’in doğumu için söylenmiş bir kelime ise de, Alevi –Bektaşi anlayışı içinde, bir de “ Ali Mevlidi” adıyla anılan bir mevlid daha oluşturulmuştur.

  Alıntı ile Cevapla
10 Üyemiz Canan'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 13.04.2013, 15:27   #4
Çevrimdışı
ReaL
Deniz Sevengillerden

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Geleneksel Halk Müziği ve Çeşitleri

Ellerine sağlık, teşekkürler Canan..

Meraklılarına güzel konu olmuş.
__________________Tüm katılımcı arkadaşların okumasını rica ediyorum... Lütfen Tıklayınız..
* * *
  Alıntı ile Cevapla
9 Üyemiz ReaL'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 13.04.2013, 17:10   #5
Çevrimdışı
SuLTaN
Fosforlu

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Geleneksel Halk Müziği ve Çeşitleri

Türkülerimiz, bozlaklarımız, oyun havalarımız ne kadar da güzeller değil mi, Anadolu insanının samimiyetini dile getiriyorlar...

Ben özellikle Karadeniz'in uzun havalarını pek severim. "Yol havaları" deniyormuş bunlara, ne hoş.

Tasavvufi müzikler de en sevdiklerim arasında. Ama bunlar halk müziğinden çıkmış klasik müziğimizde daha çok yer bulmuştur.

Teşekkürler Canancığım.
__________________
"Dostlar bizi hatırlasın..."
  Alıntı ile Cevapla
8 Üyemiz SuLTaN'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 15.04.2013, 08:30   #6
Çevrimdışı
Türkü
...> Ata'm İzindeyiz <...

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Geleneksel Halk Müziği ve Çeşitleri

Halk Müziğini ayrımsız seviyorum. İnsanların dile getiremediği duygu ve düşüncelerini yalın bir şekilde ortaya döküyor.

Fondaki müzik seçimin çok güzel, bu vesile ile Kazım Koyuncu'yu saygı ve sevgiyle yad ediyorum.


Teşekkürler Canan.
__________________
  Alıntı ile Cevapla
9 Üyemiz Türkü'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 09.10.2015, 09:17   #7
Çevrimdışı
Çengelli İğne
«... Beklenen Şarkı ...»

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Geleneksel Halk Müziği ve Çeşitleri

Severim Halk Müziği'ni ama kemençe sesine pek gelemem.

Ne zaman ilahi dinlesem hep ağlarım.

Ellerine, emeklerine sağlık.

Teşekkürler.
  Alıntı ile Cevapla
6 Üyemiz Çengelli İğne'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 20.04.2016, 14:53   #8
Çevrimdışı
Canan
Çiçekci kız

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Geleneksel Halk Müziği ve Çeşitleri


Halk Müziği ve çalgı aletleri, kültürümüzün bir parçasıdır.

Dileğim, bu kültürümüzün, layıkı ile yaşatılmasıdır.
__________________
  Alıntı ile Cevapla
4 Üyemiz Canan'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 21.04.2016, 14:03   #9
Çevrimdışı
Gülümsün
Yönetici

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Geleneksel Halk Müziği ve Çeşitleri

Halk müziğini seviyorum. Kültürümüz ve bu kültürü gelecek nesillere bırakmalıyız. Güzel konu hazırlamışsın Canancığım ellerine sağlık teşekkürler.
__________________
  Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz Gülümsün'in Mesajına Teşekkür Etti.
Eski 27.04.2016, 14:50   #10
Çevrimdışı
nurideniz34
Uzman Üye

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Thumbs up Cevap: Geleneksel Halk Müziği ve Çeşitleri

Canan hanım; emeğinize teşekkürler...
__________________
....................................
  Alıntı ile Cevapla
2 Üyemiz nurideniz34'in Mesajına Teşekkür Etti.
Cevapla

Bu Sayfayı Paylaşabilirsiniz

Etiketler
biçimi halk müziği, bölgelere göre türküler, diğer, geleneksel, halk, hava, kırık hava biçimi, müziği, müzik, tasavvufi, uzun


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hızlı Erişim


WEZ Format +3. Şuan Saat: 06:52.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Önemli Uyarı
www.forumgercek.com binlerce kişinin paylaşım ve yorum yaptığı bir forum sitesidir. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları onaydan geçmeden hemen yayınlanmaktadır. Paylaşım ve yorumlardan doğabilecek bütün sorumluluk kullanıcıya aittir. Forumumuzda T.C. yasalarına aykırı ve telif hakkı içeren bir paylaşımın yapıldığına rastladıysanız, lütfen bizi bu konuda bilgilendiriniz. Bildiriniz incelenerek, 48 saat içerisinde gereken yapılacaktır. Bildirinizi BURADAN yapabilirsiniz.